Singapore Tour Poster, 27 April 2007

Olivia Newton-John Singapore tour 2007 advert