thanks to Shannon Tan

Singapore Tour Poster27 April 2007

Olivia Newton-John Singapore tour 2007 advert Olivia Newton-John Singapore tour poster back 2007